WSZYSCY JESTEŚMY WARTOŚCIOWI I ZASŁUGUJEMY NA SZACUNEK

Zakres świadczeń

Witamy na stronie głównej Prywatnego Gabinetu Psychiatrycznego lek. Leszka Czerwińskiego, specjalisty psychiatry, w którym udzielane są następujące świadczenia:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych takich jak depresja, dystymia i inne zaburzenia nastroju, reakcja na stres, zaburzenia lękowe, nerwica natręctw, schizofrenia i inne psychozy, choroba afektywna dwubiegunowa, choroba Alzheimera i inne zaburzenia pamięci oraz zaburzenia snu;

  • diagnostyka i leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych takich jak alkohol i narkotyki oraz uzależnień behawioralnych, odpowiednio do fazy uzależnienia; detoksykacja, odtruwanie alkoholowe;

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń seksualnych, uzależnienia od seksu, uzależnienia od pornografii; diagnostyka i leczenie zespołu niedoboru testosteronu, transseksualizmu, problemów z tożsamością płciową i orientacją seksualną; terapia małżeńska i partnerska zaburzeń więzi oraz dysfunkcji seksualnych takich jak zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny, brak apetytu na seks, bolesne współżycie, zaburzenia orgazmu;

  • pomoc psychologiczna dla osób bliskich pacjentów uzależnionych;

  • konsultacje rodzinne;

  • psychoedukacja;

Zakres świadczeń
Metody leczenia

Metody leczenia

Wnioski z analizy przyczyn zgłaszanych problemów są czynnikami decydującymi o wyborze metod postępowania terapeutycznego. Zasadniczo wyróżniamy dwie metody postępowania-  to farmakoterapia   i psychoterapia, które łączy się ze sobą w sytuacjach, w których terapia skojarzona okazuje się najbardziej skuteczna. W przypadku licznych zaburzeń psychicznych najwłaściwszym krokiem jest rozpoczęcie, wznowienie lub korekta farmakoterapii mającej na celu modulację neuroprzekaźnictwa w obrębie struktur mózgu, będącego złożonym narządem odpowiedzialnym za przeżywanie stanów emocjonalnych i inne procesy neurochemiczne. Ze względu na wielość przyczyn powstawania poszczególnych objawów psychopatologicznych często konieczne jest wykonanie badań dodatkowych oraz zastosowanie leków wpływających na funkcje dalszych układów i narządów oraz współdziałanie z lekarzami odrębnych specjalności. Człowiek jest całością, dlatego psychiatra nie powinien być postrzegany wyłącznie jako „lekarz od głowy”.

Z  drugiej  strony  na  stan  psychiczny  wybranej  osoby  w  istotny  sposób  rzutują  przeżywane  obecnie i w przeszłości emocje towarzyszące danej sytuacji życiowej, traumatyczne doświadczenia i stres. Zrozumienie mechanizmów psychologicznych wywołujących określone reakcje i objawy psychopatologiczne w przebiegu problemów sytuacyjnych, interpersonalnych, konfliktów rodzinnych, wewnętrznych kryzysów czy nałogów stwarza możliwość głębszej refleksji i zmiany sposobu przeżywania oraz funkcjonowania człowieka w jego specyficznych warunkach życia. Poprawę samopoczucia i jakości relacji z innymi ludźmi drogą dialogu terapeutycznego umożliwia psychoterapia.