CV

Lek. Leszek Czerwiński jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalistą psychiatrą, dodatkowo ukończył studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii oraz studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii klinicznej. Zrzeszony w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym od 2001r., posiada duże doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy w akredytowanym szpitalu na ogólnym oddziale psychiatrycznym i na oddziale odwykowym oraz w poradni zdrowia psychicznego i na licznych stażach specjalizacyjnych w profilowanych ośrodkach klinicznych. Od 2010r. prowadzi prywatną praktykę lekarską oferującą szeroki zakres świadczeń, całościowe podejście do pacjenta i sprawdzone metody leczenia oparte na aktualnej wiedzy. W Słupsku od 2014r.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

  • specjalizacja z psychiatrii (2009)

  • studia podyplomowe w dziedzinie psychoterapii (2007 i 2012)

  • studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii klinicznej (2015)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

  • First Certificate in English (2000)